Users
1

Redakcja w czasie wydarzenia

Use Checklist
 • Przygotowanie do rekrutacji
   Wypisz wszystkie zadania do zrealizowania w czasie wydarzenia Połącz zadania w stanowiska pracy Jak najdokładniej opisz zadania i czas ich realizacji dla każdego stanowiska. Określ priorytety zadań w ramach stanowiska
 • Rekrutacja
   Poszukiwania wśród dotychczasowych wolontariuszy organizacji Poszukiwania wśród specjalistów
 • Przygotowanie wolontariuszy
   Małe zadania przed wydarzeniem Szkolenie lub spotkanie dla wolontariuszy Ważne! Odprawa dzień przed wydarzeniem Ważne! Odprawa przed rozpoczęciem wydarzenia Ważne! Sprawdzenie sprzętów i dostępu do internetu minimum kilka godzin przed wydarzeniem. Sposób komunikacji ze sobą (fb, slack, sms)
 • Informacje dla wolontariuszy
   Q&A Lista stylu Najważniejsze informacje o Twojej organizacji/wydarzeniu/sponsorach Schemat pracy i organizacji
 • Świadczenia
   Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, woda) Zwrot kosztów dojazdu, bilety na komunikację miejską Dyplom/certyfikat
Use Checklist